Ton Roelofs, onze penningmeester zal zijn functie neerleggen en daarom zijn we op zoek naar iemand die de functie van penningmeester zou willen vervullen.

Geïnteresseerden kunnen uiterlijk 5 april 2022 reageren naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,

logo                                 

 

Herenstraat 5, 4175 CC Haaften


Aankondiging Najaarssymposium

 

Het lijnenspel in de Low Vision
(Low Vision in de 1e, 2e en 3e lijnszorg)

 

 

op dinsdag 30 November 2021

 

tijd:  19:30 tot 22:00 uur
plaats: Webinar via MS Teams

 

Info accreditatie en entree*

Inschrijving is gesloten

Programma:

19.30-19.35 uur 

Welkom

19.35-20.15 uur

Prof.dr. Ruth van Nispen[Amsterdam UMC, Amsterdam] 

oogscreening in de thuiszorg (iScreen study)

In deze studie wordt het maatschappelijk draagvlak onderzocht voor een online oogscreening voor ouderen in de thuiszorg, die wordt ondersteund door een verpleegkundige. Potentiële voordelen van oogscreening zijn beter visueel functioneren, minder depressieve klachten en minder vaak vallen.

20.20-21.00 uur

Juliane Menting en/of Mariska Scheffer[Nivel, Utrecht]

zorgtraject maculadegeneratie

Het Nivel heeft i.s.m. Low vision research onderzoek gedaan naar hoe het zorgtraject maculadegeneratie verbeterd kan worden. De resultaten bieden aanknopingspunten voor verdere verbetering van het zorgtraject.

Pauze 15 min

 

 

21.10-22.00 uur

Petra Rausch-Koster, epidemioloog en optometrist[Amsterdam UMC, Amsterdam]

computer-adaptieve PROM voor maculadegeneratie (CAT-EyeQ)

In haar promotie onderzoek heeft Petra een PROM ontwikkeld die computer adaptief kan worden afgenomen in de oogheelkundige praktijk. In plaats van een lange vragenlijst, bepaalt een algoritme welke vragen van belang zijn voor de patiënt, zodat de belasting laag is. De vragenlijst heet CAT-EyeQ en kan worden ingezet als monitoring instrument bij de anti-VEGF poli’s alwaar hij is gevalideerd onder ruim 700 patiënten met macula oedeem.

21.10-22.00 uur

Miriam Stolwijk, psycholoog[Amsterdam UMC, Amsterdam]

verwijzing van oogarts naar revalidatie (VIP-path study)

Aan de hand van zorgdeclaraties in de “VIP-path-studie” brengt Miriam factoren in kaart die bijdragen aan het al dan niet terecht komen bij de Nederlandse revalidatiezorg voor slechtziende en blinde mensen. Inzichten uit haar promotie onderzoek kunnen leiden tot het detecteren van (sub)optimale verwijspaden naar visuele revalidatie en aanbevelingen voor de praktijk.

 

*Accreditatie wordt aangevraagd voor oogartsen, optometristen, orthoptisten, ergotherapeuten en klinisch fysici.
Deelname: gratis voor leden; €15 voor niet-leden; €5 voor studenten.
Lidmaatschap voor een jaar €17,50.

logo                                 

 

Herenstraat 5, 4175 CC Haaften


Aankondiging Voorjaarssymposium

 

Het ziende brein
Uitkomsten en verwachtingen van hersenimplantaten

 

 

op dinsdag 1 juni 2021

 

tijd:  19:30 tot 22:00 uur
plaats: Webinar

 

Info accreditatie en entree*

Inschrijving is gesloten

Programma:

19.30-19.35 uur 

Welkom

19.35-20.15 uur

Associate Prof. dr. Gislin Dagnelie [Johns Hopkins University School of Medicine & Lions Vision Research and Rehabilitation Center, Baltimore, USA] 

Van visuele schors naar netvlies en terug: een speurtocht naar zichtherstel

Ruim 50 jaar geleden werd de medische wereld opgeschud door het nieuws dat elektrische stimulatie van de hersenschors tot hersteld gezichtsvermogen voor blinden kan leiden. Inmiddels staan we op de drempel van een nieuw tijdperk met intracorticale electroden. Wat hebben we geleerd, en wat kunnen we in de komende jaren verwachten?

Pauze 5 min

 

 

20.20-21.00 uur

Jaap de Ruyter van Steveninck, MSc [Donders Instituut, Nijmegen]

Computer vision en deep learning voor optimalisatie van visuele hersenimplantaten

Deep learning en computer vision-technieken helpen met het filteren en vertalen van visuele informatie op een intelligente manier. Momenteel worden de eerste stappen gezet richting gepersonaliseerde beeldverwerking voor visuele hersenimplantaten.

Pauze 10 min

 

 

21.10-22.00 uur

Prof.dr. Pieter Roelfsema [Nederlands Herseninstituut, Amsterdam]

Elektrische stimulatie van de hersenen om blinden een vorm van zien terug te geven

Door implantatie en elektrische stimulatie van honderden elektroden in de hersenen van apen konden complexe visuele patronen worden opgewekt die door de apen werden herkend. Dit onderzoek zet een belangrijke stap in de richting van hersenprothesen ter bestrijding van blindheid.

 

*Accreditatie wordt aangevraagd voor oogartsen, optometristen, orthoptisten, ergotherapeuten en klinisch fysici.
Deelname: gratis voor leden; €15 voor niet-leden; €5 voor studenten.
Lidmaatschap voor een jaar €17,50.

 

logo                                 

 

Herenstraat 5, 4175 CC Haaften


Algemene Leden Vergadering

Beste leden

Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 25 mei 2021 van 19:30 – 20.00 uur via een web meeting.

Indien u als lid deze digitale ALV wilt bijwonen verzoeken wij u dit uiterlijk dinsdag 25 mei 18:30 uur door te geven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U ontvangt dan via een mail een link en een uitnodiging om deze ALV bij te wonen.

De stukken zijn u reeds toegestuurd via de mail. U kunt deze ook vinden op het ledendeel van de website (u moet eerst inloggen)

 

Namens het bestuur,

Paul G.J. Gerringa

secretaris

Vanaf nu is het mogelijk om bij uw lidmaatschapsgegevens op de website ook alvast het BIG- of KP-nummer in te vullen. Dit kan dan worden gebruikt voor de afhandeling van de accreditatie van onze symposia. U hoeft dat nummer dan niet meer bij ieder symposium opnieuw in te vullen.

U kunt het BIG- of KP-nummer invullen door eerst in te loggen op de website, en dan onder het "Leden"menu te gaan naar "Mijn gegevens". En als u daar dan toch bent, controleert u dan meteen even of de andere gegevens nog actueel zijn?

Kunt u niet meer inloggen? U kunt uw mutaties ook per email doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hartelijk dank!

logo                                 

 

Herenstraat 5, 4175 CC Haaften


Aankondiging Najaarssymposium

 

thema:

 

Optische illusies en andere bijzondere waarnemingen

 

op dinsdag 1 december 2020

 

tijd:  19:30 tot 22:00 uur
plaats: Webinar

 

Info accreditatie en entree*

Inschrijving is niet meer mogelijk.

Programma:

19.30-19.35 uur 

Welkom

19.35-20.05 uur

Drs. Peter Verstraten [Manager Zorginhoudelijke ondersteuning, dir. Expertise, Innovatie en Kennis, Robert Coppes Stichting] 

Het Charles Bonnet Syndroom opnieuw bekeken

In deze lezing worden de diagnostische criteria van het Charles Bonnet Syndroom (CBS) besproken en prevalentiegegevens gepresenteerd. De kenmerken van CBS worden geïllustreerd met voorbeelden van deze hallucinaties. Na bespreking van de risicofactoren en de gevolgen van CBS wordt een model gepresenteerd voor het ontstaan van CBS-hallucinaties. Tot slot worden verschillende behandelingsopties besproken.

20.05-20.35 uur

Prof. dr. Lieuwe de Haan [Hoogleraar psychotische stoornissen, psychiater, Amsterdam UMC / Arkin]

Visuele hallucinaties bij psychotische aandoeningen

In deze lezing wordt ingegaan op de epidemiologie van psychotische stoornissen en het klinisch beeld van schizofrenie. Ook wordt ingegaan op wat dopamine te maken heeft met psychose en de prevalentie van visuele hallucinaties bij psychotische stoornissen. Tot slot wordt de aard van de visuele hallucinaties bij psychotische stoornissen toegelicht.

20.35-21.00 uur

Pauze

21.00-21.30 uur

Prof. dr. Joost Heutink [Hoogleraar visuele stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel, Rijksuniversiteit Groningen, dir. Kennis, Expertise, Innovatie, Koninklijke Visio]

Bálint syndroom en akinetopsie

Het syndroom van Bálint is een neurologische aandoening waarbij mensen slechts aandacht hebben voor één object. Akinetopsie houdt het onvermogen in om beweging te zien. In de lezing wordt ingegaan op de oorzaken en de verschijningsvormen van beide aandoeningen, de complexiteit ervan en met name wat we ervan kunnen leren als het gaat om de ruimtelijke cognitie.

21.30-22.00 uur

Prof. dr. Rob van Lier [Hoogleraar cognitieve neurowetenschappen, Donders Instituut, Radboud universiteit Nijmegen] 

De magie van de waarneming

Alles wat wij zien is het resultaat van een proces dat start met betekenisloze lichtvlekken op het netvlies van ons oog. In korte tijd construeert ​het brein daaruit een betekenisvolle wereld met objecten die we meestal vrijwel onmiddellijk herkennen. In deze lezing zullen we de 'trukendoos' van het visuele brein nader bekijken en bespreken.

 

*Accreditatie wordt aangevraagd voor oogartsen, optometristen, orthoptisten, ergotherapeuten en klinisch fysici.
Entree: gratis voor leden; €15 voor niet-leden; €5 voor studenten.
Lidmaatschap voor een jaar €17,50.