logo                                 

 

Herenstraat 5, 4175 CC Haaften


Aankondiging Najaarssymposium

 

thema:

 

Cerebrale visuele stoornissen (CVI)

 

op dinsdag 26 november 2019

 

tijd:  19:30 tot 22:00 uur
plaats: Bartiméus (gebouw Atrium), Van Renesselaan 30a 3703 AJ, Zeist

 

Info accreditatie en entree*

Inschrijving kan via het formulier onderaan dit bericht.

Programma:

19.20-19.30 uur 

Inloop

 

19.30-20.00 uur

Dr. Christiaan Geldof [GZ-psycholoog, Koninklijke Visio] 

Neuropsychologisch onderzoek bij CVI en de rol van vragenlijsten

Het neuropsychologisch onderzoek bij CVI heeft als doel om te objectiveren of er stoornissen in de visuele aandacht of visueel perceptieve functies zijn die een CVI-diagnose kunnen onderbouwen. Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op de neuropsychologische diagnostiek, het belang van differentiaal diagnostische overwegingen, de rol van vragenlijsten en de aanwijzingen voor interventies die uit het neuropsychologisch onderzoek volgen.

20.00-20.30 uur

Dr. Daniëlle Bosch [Klinisch geneticus i.o., UMC Utrecht]

Genetische oorzaken van CVI 

Hersenschade, bijvoorbeeld door prematuriteit, is een bekende oorzaak van CVI. Echter, ook aanlegstoornissen of het disfunctioneren van de hersenen door een genetische oorzaak kunnen leiden tot CVI. Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op enkele genetische oorzaken, de genetische diagnostiek en de relevantie hiervan voor het individu en familieleden.

20.30-21.00 uur

Pauze

 

21.00-21.30 uur

Dr. Giorgio Porro [Oogarts, UMC Utrecht]

Oogheelkundig- en functieonderzoek: gezichtsveld en neuro-imaging bij CVI

In deze lezing wordt ingegaan op het oogheelkundig onderzoek en het functieonderzoek dat van belang is bij de diagnostiek van CVI in de oogheelkundige praktijk. Met name het gezichtsveldonderzoek speelt een belangrijke rol. Ook zal kort worden ingegaan op het belang van neuro-imaging.

21.30-22.00 uur

Mw. Florine Pilon-Kamsteeg [Orthoptist, Bartiméus]

Een ervaring rijker: CVI, door de ogen van orthoptist en cliënt

In deze lezing wordt ingegaan op de complexiteit van de visuele verwerking in het brein, alsmede de ervaringen van jongeren met CVI. Deze ervaringen zijn gebruikt in een project naar psycho-educatie bij CVI. Ook de resultaten van dit project komen aan bod.

 

 

*Accreditatie wordt aangevraagd voor oogartsen, optometristen, orthoptisten, ergotherapeuten en klinisch fysici.
Entree: gratis voor leden; €15 voor niet-leden; €5 voor studenten.
Lidmaatschap voor een jaar €17,50.

logo                                 

 

Herenstraat 5, 4175 CC Haaften


Aankondiging Voorjaarssymposium

 

en afscheid prof. dr. Mies van Genderen als VRS bestuurslid

 

thema:

 

Back to Basics

 

op dinsdag 21 mei 2019

 

tijd:  19:00 tot 22:00 uur
plaats: Bartiméus (gebouw Atrium), Van Renesselaan 30a 3703 AJ, Zeist
  NB: andere locatie dan gebruikelijk!

 

Info voertaal en accreditatie*

NB: Inschrijving vanwege verwachte drukte via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(Programme in English below)

 

Programma:

19.00-19.30 uur 

Algemene LedenVergadering

Toegang voor leden van de VRS

 

19.30-20.00 uur

Dr. ir. Gerard de Wit [Medisch fysicus, Bartiméus]

Visus gevisualiseerd

Gezichtsscherpte (visus) is een kenmerk van het gezichtsvermogen waar de meeste mensen bekend mee zullen zijn. Het vertegenwoordigt het detailniveau waarmee kan worden waargenomen. Een gezichtsscherpte van 1,0 (of hoger) is normaal en met een gezichtsscherpte van 0,5 moet men tweemaal zo dichtbij zijn om dezelfde hoeveelheid detail te zien. Dat lijkt eenvoudig genoeg, maar is het voldoende om te begrijpen wat een verminderde gezichtsscherpte betekent in het dagelijks leven? In deze presentatie zal dr. De Wit verschillende aspecten van gezichtsscherpte bespreken die worden ondersteund door gesimuleerde afbeeldingen.

 

20.00-20.30 uur

Ass. Prof. dr. Tom van den Berg [Em. Universitair hoofddocent, fysicus, Het Nederlands Herseninstituut-KNAW]

Lichtverstrooiing in het oog: Wat zien we eigenlijk met de spleetlamp?

De afgelopen 20 jaar is veel onderzoek gedaan naar lichtverstrooiing in het oog, met als doel de achtergrond te begrijpen van het visuele verschijnsel van strooilicht, en de daardoor veroorzaakte visuele problemen zoals nachtblindheid of moeite met gezichtsherkenning. In deze voordracht wordt het verkregen inzicht toegepast op het spleetlampbeeld, want het spleetlampbeeld bestaat voor een groot deel uit verstrooid licht: Wat zien we eigenlijk met de spleetlamp?

Visueel strooilicht is vooral bekend van de lichtstralen die we allemaal rond een felle lichtbron zien, met name in een donkere omgeving. Dit wordt veroorzaakt doordat een klein deel (typisch 10%) van het licht wordt afgebogen over hoeken van een paar graden. Het typische spleetlampbeeld wordt echter veroorzaakt door lichtafbuiging over 135 of meer graden. De een betreft voorwaartse lichtverstrooiing, de ander terugwaartse lichtverstrooiing. De achterliggende processen zijn zeer verschillend. Het spleetlampbeeld ontstaat grotendeels door zogenaamde Rayleigh-verstrooiing, die veroorzaakt wordt door zeer kleine partikeltjes, net als het blauw van de hemel. Het verkrijgt in de lens een gele kleur door pigmenten. Daarbij komt in het cortex-deel van het spleetlampbeeld een reflectieve component, die de zone van discontinuïteit genoemd wordt (Duits: Wasserspalten). Het visuele strooilicht wordt veroorzaakt door partikeltjes die veel groter zijn (orde golflengte van het licht). Dit zorgt tevens voor de beeldvorming (door schaduwwerking) bij retrograde verlichting. Voor details, zie Ophthalmic and Physiological Optics 2018;38:6-25.

 

20.30-21.00 uur

Pauze

 

21.00-21.40 uur

Prof. dr. David Elliot [Professor of clinical vision science, Bradford School of Optometry and Vision Sciences, University of Bradford, UK]

Wat kunnen we doen om te voorkomen dat oudere patiënten vallen?

Valpartijen komen vaak voor (33% van de 65-plussers valt elk jaar, 50% van de 80-plussers), vormen een zeer ernstig gezondheidsrisico en zijn de belangrijkste doodsoorzaak voor ouderen. Vallen gebeurt niet zomaar maar heeft vaak een multifactoriele oorzaak (intrinsiek en extrinsiek). Vermindering van de visuele functies is een belangrijke risicofactor. Het gezichtsvermogen is belangrijk voor de controle van de balans, maar ook voor het geven van informatie over de grootte en positie van gevaren en obstakels die zich op ons pad bevinden. Het gezichtsvermogen stelt ons in staat om stappen en trappen te nemen. Mogelijke redenen waarom er een beperkte verbetering is in de valincidentie in RCT’s gericht op het verbeteren van het gezichtsvermogen, bijvoorbeeld na cataractchirurgie en het aanmeten van brillen worden besproken in de lezing van prof. Elliot, in het bijzonder de Cummings et al. (J Am Geriatr Soc 2007): een optometrische interventiestudie, waarin een verhoogde mate van vallen werd gevonden na het aanmeten van brillen. In de lezing wordt ingegaan op hoe clinici een rol kunnen spelen bij het voorkomen van vallen bij ouderen aan de hand van risicoprofielen; welke adviezen en verwijzingen kunnen worden aangeboden; de timing van staaroperaties en het type lens en refractie die moeten worden voorgeschreven.

 

21.40-21.50 uur

Presentatie winnaar VRS manuscript award & prijsuitreiking

 

21.50-22.00 uur Afscheid van prof. dr. Mies van Genderen, bestuurslid VRS
   

 

*NB: presentaties worden dit keer in het Engels gehouden, echter, de dia’s van de eerste twee sprekers zijn in het Nederlands.

Accreditatie wordt aangevraagd voor oogartsen, optometristen, orthoptisten, ergotherapeuten en klinisch fysici.

 

Programme

19.00-19.30 h General meeting

Admission for VRS members

 
19.30-20.00 h

Dr. ir. Gerard de Wit [Medical physicist, Bartiméus]

Visual acuity visualized

Visual acuity is a characteristic of vision that most people will be familiar with.  It represents the level of detail that can be resolved.  A visual acuity of 1.0 (or higher) is said to be normal and with a visual acuity of 0.5 one needs to be twice as close to see the same amount of detail.  That seems simple enough, but is it enough to understand what a reduced visual acuity means in daily life?  In this presentation dr. De Wit will discuss different aspects of visual acuity supported by simulated images.

 

20.00-20.30 h Ass. Prof. dr. Tom van den Berg [Em. Associate professor physics and optics, Het Nederlands Herseninstituut-KNAW] 

 

Light scatter in the eye: what we see in the slit lamp

Abstract taken from publication: Ophthalmic and Physiological Optics 2018;38:6-25.

Much knowledge has been collected over the past 20 years about light scattering in the eye- in particular in the eye lens- and its visual effect, called straylight. It is the purpose of this review to discuss how these insights can be applied to understanding the slit lamp image.

The slit lamp image mainly results from back scattering, whereas the effects on vision result mainly from forward scatter. Forward scatter originates from particles of about wavelength size distributed throughout the lens. Most of the slit lamp image originates from small particle scatter (Rayleigh scatter). For a population of middle aged lenses it will be shown that both these scatter components remove around 10% of the light from the direct beam. For slit lamp observation close to the reflection angles, zones of discontinuity (Wasserspalten) at anterior and posterior parts of the lens show up as rough surface reflections. All these light scatter effects increase with age, but the correlations with age, and also

between the different components, are weak. For retro-illumination imaging it will be argued that the density or opacity seen in areas of cortical or posterior subcapsular cataract show up because of light scattering, not because of light loss. Notes: (1) Light scatter must not be confused with aberrations. Light penetrating the eye is divided into two parts: a relatively small part is scattered, and removed from the direct beam. Most of the light is not scattered, but continues as the direct beam. This non-scattered part is the basis for functional imaging, but its quality is under the control of aberrations. Aberrations deflect light mainly over

small angles (<1°), whereas light scatter is important because of the straylight effects over large angles (>1°), causing problems like glare and hazy vision. (2) The slit lamp image in older lenses and nuclear cataract is strongly influenced by absorption. However, this effect is greatly exaggerated by the light path lengths concerned. This obviates proper judgement of the functional importance of absorption, and hinders the appreciation of the Rayleigh nature of what is seen in the slit lamp image.

 

20.30-21.00 h

Break

 

21.00-21.40 h

Prof. dr. David Elliot [Professor of clinical vision science, Bradford School of Optometry and Vision Sciences, University of Bradford, UK]

What can we do to help prevent our older patients from falling?

Falls are common (33% of those aged 65+ fall each year, 50% of those 80+) and are a very serious health risk for older people, being the major cause of accidental death in the elderly. They are not random events and although falls are typically multi-factorial and linked to a variety of intrinsic and extrinsic factors, studies indicate that visual impairment is a significant risk factor. Vision provides a significant input to balance control in addition to providing information about the size and position of hazards and obstacles in the travel pathway and allows us to negotiate steps and stairs. Possible reasons why there has been limited improvement in falls rate in randomised controlled trials of correcting visual impairment by cataract surgery and updating glasses will be discussed, particularly the Cummings et al. (J Am Geriatr Soc 2007) optometric intervention study, which found an increased falls rate after updating spectacles. Guidance will be given on how clinicians can play their part in preventing falls in older people, particularly in relation to understanding which patients are most at risk; what advice and referrals can be offered; the timing of cataract surgery and the type of spectacle lens and refractive correction prescribed.

 

21.40-21.50 uur

Presentation winner VRS manuscript award & award ceremony

To be determined

 

21.50-22.00 uur Farewell to prof. dr. Mies van Genderen, board member VRS
   

ESLRR2019leafletVan 10 t/m 12 September 2019 vindt weer de internationale low-vision conferentie ESLRR plaats.

Deze conferentie is tweejaarlijks en heeft dit keer als titel: “From Innovation to Implementation”. De conferentie wordt georganiseerd door de European Society for Low-vision Research and Rehabilitation (ESLRR).

De conferentie zal beginnen op dinsdagmiddag en doorgaan tot donderdag-lunchtijd. De conferentie lokatie is: Schuster Building, University of Manchester.

Hoofdsprekers zijn:

  • Eli Peli, Schepens Eye Research Institute
  • Tony Morland, Director of York Neuroimaging Centre
  • Rob Lucas, GSK Professor of Neuroscience. Manchester


Kijk voor meer en actuele informatie op www.eslrr.org.

Klik op de afbeelding om de Engelstalige flyer te bekijken.


Abstract insturen kan vanaf 15 Januari 2019; Abstract deadline is 1 April 2019.
Auteurs van geaccepteerde voordrachten of posters krijgen uiterlijk 15 Mei 2019 bericht.
Registratie is mogelijk vanaf 1 February 2019; Early-bird registratie kan tot uiterlijk 1 Juni 2019.

Wie aan de mailinglijst wil toegevoegd worden, een commerciele bijdrage wil leveren of een workshop wil organiseren kan contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

logo                                 

 

Herenstraat 5, 4175 CC Haaften


Najaarssymposium

thema:

Ontwikkelingen in het onderwijs

op dinsdag 11 december 2018

tijd: 

19:30 tot 22:00 uur

plaats:

Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht
NB: andere locatie dan gebruikelijk!

 

Programma:

19.30-20.30 uur

Dr. Paul van Trigt [Onderzoeker, Institute for History, Universiteit Leiden] 

Van burgerplichten tot mensenrechten? Een geschiedenis van het onderwijs aan slechtzienden.

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw werd in het blindenonderwijs aandacht besteed aan slechtzienden, die toen nog ‘halfblinden’ genoemd werden. Na de Tweede Wereldoorlog werd steeds vaker de nadruk gelegd op het verschil tussen slechtzienden en blinden en vond het onderwijs aan beide groepen steeds vaker gescheiden plaats. In deze lezing worden de belangrijkste historische ontwikkelingen in het onderwijs aan slechtzienden in Nederland geschetst in hun bredere maatschappelijke context met aandacht voor internationale uitwisseling en veranderende opvattingen over handicap en revalidatie. Paul van Trigt doet historisch onderzoek naar de in- en uitsluiting van mensen met een beperking.

 

20.30-21.00 uur Pauze

 

21.00-21.30 uur

Annemiek van Leendert [Onderzoeker, Koninklijke Visio Rotterdam]

Hoe kunnen brailleleerlingen wiskundige expressies lezen en begrijpen?

Brailleleerlingen nemen wiskundige expressies waar met behulp van de brailleleesregel of met spraaksynthese. Het promotieonderzoek van Annemiek van Leendert richt zich op het verbeteren van de wiskundeprestaties van brailleleerlingen. Tijdens de presentatie zult u ervaren dat het waarnemen van wiskundige expressie niet zo eenvoudig is. In de lezing komt aan bod welke problemen leerlingen tegenkomen en de mogelijke oplossingen die er zijn. Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Erasmus MC en Universiteit Utrecht.

 

21.30-22.00 uur

Erik van Heuvelen [Adviseur technologie en toegankelijkheid, Bartiméus FabLab]

Lezen ondersteund; effectief PC-gebruik bij CVI

Voor leerlingen met CVI is het mogelijk om effectief van de PC gebruik te maken om het lezen te bevorderen. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij het weergeven van teksten en die van invloed zijn op het lezen ervan. Erik van Heuvelen bespreekt waar men rekening mee kan houden, maar ook welke functies slim gebruikt kunnen worden om het lezen voor CVI leerlingen te vergemakkelijken. Daarnaast zal worden aangegeven hoe toegankelijkheidsoftware en instellingen van applicaties kunnen worden gebruikt om het lezen door CVI leerlingen te ondersteunen.

 

 

Accreditatie wordt aangevraagd voor oogartsen, optometristen, orthoptisten, ergotherapeuten en klinisch fysici.

logo                                 

 

Herenstraat 5, 4175 CC Haaften


De VRS bestaat 20 jaar!                        twintig

 

Uitnodiging Lustrum Symposium “Visuele Plasticiteit”

Datum: vrijdag 18 mei 2018

logo donders instituut

 


 

Het Donders Instituut in Nijmegen stelt haar deuren open om het Lustrum samen met ons te vieren

Tijd:               15:00 tot 22:00 uur

Plaats:           Kapittelweg 29, 6525 EN Nijmegen

 

Programma (NB: het is mogelijk om ook alleen aan het avondprogramma deel te nemen met/zonder buffet):

15.00-15.30 uur:     Inloop

15.30-16.00 uur:     Welkom en introductie

16.00-17.30 uur:     Rondleidingen neuro-imaging faciliteiten en andere interessante labs

17.30-19.00 uur:     Feestelijk buffet

18.30-19.00 uur:     VRS Algemene Leden Vergadering (ALV)

19.00-21.30 uur:     Voorjaarssymposium

21.30-22.00 uur:     Borrel

 

Aanmelden vóór 30 april verplicht!

  • Rondleiding en/of symposium:
    • gratis voor (nieuwe) leden
    • € 15,- voor niet-leden (of wordt lid voor € 17,50 per jaar)
  • Feestelijk buffet: € 15,- pp

 

Klik hier om u in te schrijven.

Accreditatie voor het symposium wordt aangevraagd voor oogartsen, optometristen, orthoptisten, ergotherapeuten en klinisch fysici.  

Na de uiterlijke inschrijfdatum (30 april) krijgt u afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen voor het VRS-lustrum evenement een bevestiging en indien van toepassing een betalingsverzoek/factuur. Wij houden daarbij de volgorde van inschrijving aan; daarnaast hebben huidige VRS-leden voorrang. U kunt uw plek verzekeren door uiterlijk voor 4 mei te betalen. Na die datum stellen we uw plek beschikbaar aan geïnteresseerden op de reservelijst. We kijken uit naar uw komst!

 

Avondprogramma Voorjaarssymposium ‘Visuele plasticiteit’

19.00-19.30 uur:
Restitutietraining na hemianopsie
Prof. Dr. A.V. van den Berg
Cognitive Neuroscience, Donders Instituut
Radboudumc, Nijmegen

Gezichtsveldverlies na een beroerte kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de patiënt: Verlies van werk, mobiliteitsbeperking en het genot van een goed boek lezen. Momenteel wordt alleen compensatietraining als een effectieve therapie erkend. Echter partieel herstel door visuele training treedt op in de meerderheid van zestig door ons getrainde patiënten, is in omvang gerelateerd aan de staat van het visuele netwerk en is voorspellend voor de verbetering in de GAS score na de behandeling. Een heroverweging om restitutie therapie aan hemianopsie patiënten beschikbaar te stellen lijkt gepast.

19.30-20.00 uur:
De tijd die het kost om te zien: het effect van leeftijd bij goedziende kinderen en vertragingen bij slechtziende kinderen.
Mw. Drs. Annemiek Barsingerhorn
Cognitive Neuroscience, Donders Instituut
Radboudumc, Nijmegen

De tijd die het kost om te zien wordt in de kliniek momenteel niet gemeten, terwijl een trage visuele verwerkingssnelheid wel beperkend kan zijn in het dagelijks leven. Met een “speed-acuity” test, die tegelijktijdig de visus en de snelheid van het zien meet, hebben we onderzocht hoe de visuele verwerkingssnelheid zich ontwikkelt bij goedziende kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Daarnaast hebben we gemeten of slechtziende kinderen een tragere verwerkingssnelheid hebben. Oudere kinderen blijken veel sneller te zien dan jongere kinderen en 88% van de slechtziende kinderen zien trager dan hun goedziende leeftijdsgenoten. Zelfs na correctie voor de verminderde gezichtsscherpte hebben 40% van de slechtzienden abnormaal veel tijd nodig voor het onderscheiden van symbolen. Het vergroten van (les)materialen is bij deze kinderen dus onvoldoende om hun visusbeperking te compenseren.

20.00-20.30 uur: pauze

20.30-21.00 uur:
Wearables voor navigatie/gezichtsherkenning en neurale protheses voor blinden en slechtzienden
Prof. Dr. Richard van Wezel 
Biofysica, Donders Instituut
Radboud Universiteit, Nijmegen

Voor blinden en slechtzienden zijn hulpmiddelen voor navigatie in een onbekende omgeving en informatie over niet-verbale communicatie en gezichtsherkenning van belang. Er zijn op dit gebied veel nieuwe ontwikkelingen, met name door de opmars van smartphones en allerlei andere draagbare apparaten ('wearables') in combinatie met artificiële intelligentie. Daarnaast zijn wordt er gewerkt aan nieuwe methodes voor elektrische stimulatie in het netvlies of in de hersenschors om visuele input te geven aan blinden. In deze presentatie zal een overzicht gegeven worden van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

21.00-21.30 uur:
Perceptuele training verbetert visuele prestaties van kinderen met nystagmus
Dr. Jeroen Goossens
Cognitive Neuroscience, Donders Instituut
Radboudumc, Nijmegen

Voor visuele beperking als gevolg van congenitale nystagmus bestaat nog geen goede behandeling. Contactlenzen kunnen de onvrijwillige, oscillerende oogbewegingen iets dempen, maar leveren nauwelijks visusverbetering op. Recent hebben wij hebben een computergestuurde visustraining ontwikkeld voor kinderen met congenitale nystagmus. Tien trainingssessies leiden tot een visusverbetering van 30 tot 40 procent. Ook de leesprestaties en het dieptezien gaan erop vooruit. De oorzaak van deze verbeteringen zit vermoedelijk in het visuele systeem zelf want de oogbewegingen veranderen niet door de training. Het effect is waarschijnlijk blijvend. Misschien is er ook nog meer winst te behalen door langer te trainen. We onderzoeken dit nu met een App-versie van training

21.30-22.00 uur: borrel

 

logo                                 

 

Herenstraat 5, 4175 CC Haaften


Najaarssymposium

 

thema:

 

Ontwikkelingen in Navigatie

en afscheid van THEO BLOM

 

op dinsdag 21 november 2017

 

tijd: 19:30 tot 22:00 uur

plaats: Hogeschool Utrecht, Bolognalaan 101, 3584 CJ , Utrecht

 

Programma:

19.30-20.10 uur

Timon van Hasselt [Adviseur Ondersteunende Technologie, Koninklijke Visio] 

foto Timon van HasseltNavigatie-ontwikkelingen: het loopt vaart!

Timon van Hasselt navigeert ons door de technologische ontwikkelingen en trends op het gebied van oriëntatie en mobiliteit & plaats en positiebepaling. Wat betekenen deze mogelijkheden voor blinde en slechtziende mensen, nu en in de toekomst? Timon neemt ons mee naar een gesprek in het jaar 2047 en kijkt terug op hoe het was in 2017 toen iedereen nog eigenaar was van een eigen auto die men zelf bestuurde, er bestonden navigatie apps waarop je routebeschrijvingen kreeg die soms niet up-to-date waren. Voor het VRS symposium moest je nog fysiek op pad naar Utrecht waarvoor je eerst in een lange file stond. Echter, blinde en slechtziende mensen hadden toen al veel baat bij de eerste versies van de technieken die we nu in het jaar 2047 zo vanzelfsprekend vinden…

 

20.10-20.20 uur

Afscheid van Theo Blom, docent optometrie opleiding HU en erelid VRS

 

Pauze

 

20.50-21.25 uur

Joey van der Bie [Onderzoeker, Kenniscentrum CREATE-IT, Hogeschool van Amsterdam]

foto Joey van der Bie

Outdoor navigatie: Eye Beacons

Al een klein decennium werkt Joey van der Bie met de sensoren van de smartphone. Sinds 2013 werkt hij als onderzoeker bij het lectoraat Digital Life aan de Hogeschool van Amsterdam om met Internet of Things technologie en de sensoren van de smartphone het welzijn van mensen te bevorderen. Onbekende routes, drukke pleinen en onverwachte obstakels vormen een grote uitdaging voor visueel beperkten bij het navigeren door de openbare ruimte. Met bluetooth Beacons, een smartwatch- en smartphone-app is navigatie door de stad vandaag nog makkelijker te maken. In het EyeBeacons onderzoeksproject wordt samengewerkt tussen de Hogeschool van Amsterdam, Koninklijke Visio, Bartiméus, Hogeschool Saxion, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Info.nl.

 

21.25-22.00 uur

Paul de Nooij [projectleider ICT4VIP, Bartiméus]

Indoor navigatie: de Virtuele Geleidelijn app

foto Paul de NooijPaul de Nooij is expert op het gebied van Nieuwe Media & Digitale Cultuur en werkt bij Bartiméus als adviseur computertoegankelijkheid. Sinds 2014 is hij projectleider bij het programma ICT4VIP. De kerntaak van ICT4VIP is het creëren van innovatieve ICT- gerelateerde projecten waar de “visually impaired person” (VIP) baat bij heeft doordat deze bijdragen aan een zelfstandig leven. Samen met Geodan ontwikkelt Bartiméus een ‘virtuele geleidelijn’ applicatie. Met deze baanbrekende innovatie kunnen mensen met een visuele beperking zich veiliger, onafhankelijker en makkelijker verplaatsen in openbare ruimtes. Door gebruik te maken van de nieuwste 3d sensing technologieën is er geen noodzaak voor een plattegrond van het gebouw, geen externe apparatuur benodigd zoals bluetooth bakens en worden alle berekeningen op de smartphone uitgevoerd. Daardoor is het mogelijk overal een virtuele geleidelijn 'aan te leggen' die is afgestemd op de voorkeuren van de gebruiker. De app is multi-inzetbaar en kan je helpen met het vinden van je route in het ziekenhuis tot aan het vinden van een lege stoel in een bioscoopzaal.

 

 

Accreditatie wordt aangevraagd voor oogartsen, optometristen, orthoptisten, ergotherapeuten en klinisch fysici.