Symposium

Optimising echolocation in orientation and mobility
Date: Friday February 5th, 13.15-17.00
Location: Grotius building, Radboud University
Montessorilaan 10, Nijmegen
Room: -1.070


Symposium programme


13.15-13.30 Arrival with coffee and tea


13.30-13.45 Opening by Prof Dr. Bert Steenbergen


13.45-14.30 Dr. Lore Thaler
“Echolocation and other sensory modalities”


14.30-15.00 Marina Ekkel, Dr. Rob van Lier, Prof Dr. Bert Steenbergen
“Learning echolocation in sighted people: attention as a key factor”


15.00-15.30 Coffee and tea break


15.30-16.00 Dr. Ir. Maarten Hornikx, Rick de Vos
“Human echolocation performance of object size and orientation: influence of frequency spectrum and location of the click signal”


16.00-16.30 Prof. Dr. Herbert Peremans, Marc Van Baelen
“The role of human echolocation in obstacle avoidance during walking”


16.30-16.50 Wim Pierik
“De omgeving reflecteert! Echolokalisatie in de praktijk”


16.50 Closing and drinks


Register
If you have any questions, you can contact Marina Ekkel (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

  

Uitnodiging najaarssymposium


thema:


Visuele ontwikkeling en perceptie

dinsdag 24 november 2015

tijd:     19:30 tot 22:00 uur
plaats:     Hogeschool Utrecht, Bolognalaan 101, 3584 CJ  Utrecht.

Programma:

Dr. Nienke Boonstra [oogarts Bartiméus, onderzoeker Dondersinstituut, Radboud UMC]
Mijlpalen in de visuele ontwikkeling
Goedziende en slechtziende kinderen maken een visuele ontwikkeling door. Bij het testen van de visuele functies zijn we afhankelijk van de ontwikkelingsfase en verbale mogelijkheden van het kind. Mijlpalen in de visuele ontwikkeling worden benoemd en vergeleken bij goedziende en slechtziende kinderen. Welke objectieve gegevens zijn er, welke verschillen kunnen we vaststellen en hoe meten we die verschillen?

Dr. Bianca Huurneman [neuropsycholoog, onderzoeker Dondersinstituut, Radboud UMC]
Beter leren zien: perceptual learning bij kinderen met een visuele beperking
Al in de 19e eeuw werd bewijs gevonden voor de notie dat waarneming verbetert met oefening. Steeds meer onderzoek wijst erop dat deze vorm van leren, i.e. Perceptual Learning, effectief kan worden ingezet als behandelmethode voor visuele functieverbetering. Bianca Huurneman schetst een overzicht van de winst van de toepassing van Perceptual Learning bij kinderen met een visuele beperking.

Pauze + uitreiking VRS-scriptieprijs

Prof. dr. Bert Steenbergen [hoogleraar Gehandicaptenzorg, Radboud Universiteit]
Het werkgeheugen en de tast: ontwikkelingsaspecten
Slechtziende kinderen kunnen zich door middel van de tast een voorstelling maken van de wereld waarin ze zich begeven. De informatie die door de tast wordt verkregen doet een groot beroep op het werkgeheugen waar de verkregen informatie (tijdelijk) wordt opgeslagen. Echter, het werkgeheugen heeft een beperkte opslagcapaciteit en is in het jonge kind nog volop in ontwikkeling. In de presentatie zal worden ingegaan op de volgende vragen:
-1- wat is het werkgeheugen en hoe kun je het meten? -2- wat is de rol van het werkgeheugen voor de tast?
-3- welke ontwikkeling maakt het werkgeheugen door? -4- is het werkgeheugen te trainen in jonge kinderen?

 

De bijeenkomst is geaccrediteerd door het NOG met 3 punten.          

 

De toegang tot het symposium is gratis voor VRS-leden. Niet-leden betalen €15,= aan de ingang. Voor slechts €15,= per jaar wordt u overigens al lid van de VRS, u kunt bij de ingang een machtiging hiervoor geven, zodat u meteen lid bent. U hebt dan gratis toegang tot alle symposia. Voor meer informatie, de voorwaarden, de juiste formulieren en adressering kunt u mailen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijk op www.vvrbs.nl.   

VRS Scriptieprijs

De Vereniging voor Revalidatie bij Slechtziendheid (VRS) is een actieve organisatie voor professionals uit verschillende disciplines. Ruim 200 klinisch fysici, ergotherapeuten, oogartsen, optometristen, orthoptisten, psychologen en maatschappelijk werkers zijn lid van de VRS. De VRS organiseert halfjaarlijks een goed bezocht symposium waarin de verschillende disciplines hun hoogstaand wetenschappelijk werk en praktijkgericht werk presenteren in de vorm van lezingen. Om jonge professionals te stimuleren om door te gaan in het vakgebied heeft het bestuur van de VRS vanaf 2014 een Scriptieprijs ingesteld voor de beste scriptie op het brede terrein van revalidatie bij slechtziendheid. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt. In het najaar van 2015 zal tijdens het symposium voor de 2e keer de VRS-Scriptieprijs over het academisch jaar 2014-2015 worden uitgereikt. De winnaar zal tijdens het symposium worden gevraagd om zijn/haar werk kort toe te lichten.

 

Reglement VRS Scriptieprijs

 • De student die de scriptie heeft geschreven zit in het laatste jaar van de studie klinische fysica (visueel systeem), ergotherapie, optometrie, orthoptie, geneeskunde, psychologie of maatschappelijk werk.

 • Naar de VRS Scriptieprijs kan op persoonlijke titel worden meegedongen door indiening van één scriptie inclusief samenvatting en aanbeveling door de scriptiebegeleider.

 • De scriptie is gerelateerd aan het thema revalidatie bij slechtziendheid.

 • De scriptie dient te zijn geschreven in het academisch jaar 2014-2015.

 • De voltallige Raad van Advies (RvA) die is vastgesteld voor het betreffende jaar en die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines rangschikt alle ingediende scripties op basis van originaliteit en maatschappelijke relevantie. Vaak kan dat al met behulp van alleen de samenvatting. Op basis van deze screening gaan de 3 scripties met de hoogste ranking door naar de 2e ronde.

 • De voltallige RvA beoordeelt de 3 scripties op originaliteit en relevantie en op methodologische kwaliteit. Methodologische kwaliteit wordt op 2 punten beoordeeld: kwaliteit van methoden en kwaliteit van resultaten/conclusies. Op basis van deze volledige beoordeling wordt een definitieve rangorde bepaald.

 • Scripties worden vertrouwelijk behandeld; het copyright blijft bij de opleiding dan wel bij de student, afhankelijk van het reglement van de opleiding. De scriptie van de winnaar wordt op de VRS website geplaatst en is slechts toegankelijk voor leden.

 • De winnaar wordt uitgenodigd om tijdens het symposium een korte (luchtige) presentatie te geven, waarna de VRS Scriptieprijs wordt uitgereikt.

 • De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 250,‐.

 • Indienen: Scripties kunnen worden ingediend per e‐mail bij mevr. R.M.A. van Nispen, voorzitter VRS: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 • let op: de uiterste indieningsdatum is verlengd tot 1 september 2015.

Voorjaarssymposium

thema:

CONVERSIE

op dinsdag 21 april 2015

tijd: 19:00 tot 22:00 uur
plaats: Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie en Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht
NB: nieuwe locatie, zorg dat u wat vroeger bent, parkeerplaatsen zijn verder weg dan gewoonlijk.

 

Programma:
19.00-19.30 uur
Jaarvergadering: alleen toegankelijk voor leden

 

19.30-20.30 uur
Drs. Claudia Stormink [psycholoog, HSK groep, Expertisecentrum Conversie] 
Diagnostiek en behandeling bij conversie

 

20.30-21.00 uur
Pauze

 

21.00-21.30 uur
Dr. Ir. Gerard de Wit [klinisch fysicus, Bartiméus]
Oogheelkundig onderzoek bij conversie
 
21.30-22.00 uur
Drs. Peter Kerkhofs [gz-psycholoog, Bartiméus]
Behandelmethodes bij conversie in de praktijk van revalidatie voor slechtzienden
 
 

De bijeenkomst is geaccrediteerd door het NOG met 3 punten. De toegang tot het symposium is gratis voor VRS-leden. Niet-leden betalen €15,= aan de ingang. Voor slechts €15,= per jaar wordt u overigens al lid van de VRS. U hebt dan gratis toegang tot alle symposia en ontvangt jaarlijks het symposiumboek. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u mailen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijk op www.vvrbs.nl.

VRS Scriptieprijs

De Vereniging voor Revalidatie bij Slechtziendheid (VRS) is een actieve organisatie voor professionals uit verschillende disciplines. Ruim 200 klinisch fysici, ergotherapeuten, oogartsen, optometristen, psychologen en maatschappelijk werkers zijn lid van de VRS. De VRS organiseert halfjaarlijks een goed bezocht symposium waarin de verschillende disciplines hun hoogstaand wetenschappelijk werk en praktijkgericht werk presenteren in de vorm van lezingen. Om jonge professionals te stimuleren om door te gaan in het vakgebied heeft het bestuur van de VRS in 2014 besloten om een Scriptieprijs in te stellen voor de beste scriptie op het brede terrein van revalidatie bij slechtziendheid. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt. In het najaar van 2015 zal tijdens het symposium de VRS-Scriptieprijs over het academisch jaar 2014-2015 worden uitgereikt. De winnaar zal tijdens het symposium worden gevraagd om zijn/haar werk kort toe te lichten.

Reglement VRS Scriptieprijs

- De student die de scriptie heeft geschreven zit in het laatste jaar van de studie klinische fysica (visueel systeem), ergotherapie, optometrie, geneeskunde, psychologie of maatschappelijk werk.

- Naar de VRS Scriptieprijs kan op persoonlijke titel worden meegedongen door indiening. van één scriptie inclusief samenvatting en aanbeveling door de scriptiebegeleider.

- De scriptie is gerelateerd aan het thema revalidatie bij slechtziendheid.

- De scriptie dient te zijn geschreven in het academisch jaar 2014-2015.

- De voltallige Raad van Advies (RvA) die is vastgesteld voor het betreffende jaar en die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines rangschikt alle ingediende scripties op basis van originaliteit en maatschappelijke relevantie. Vaak kan dat al met behulp van alleen de samenvatting. Op basis van deze screening gaan de 3 scripties met de hoogste ranking door naar de 2e ronde.

- De voltallige RvA beoordeelt de 3 scripties op originaliteit en relevantie en op methodologische kwaliteit. Methodologische kwaliteit wordt op 2 punten beoordeeld: kwaliteit van methoden en kwaliteit van resultaten/conclusies. Op basis van deze volledige beoordeling wordt een definitieve rangorde bepaald.

- Scripties worden vertrouwelijk behandeld; het copyright blijft bij de opleiding dan wel bij de student, afhankelijk van het reglement van de opleiding. De scriptie van de winnaar wordt op de VRS website geplaatst en is slechts toegankelijk voor leden.

- De winnaar wordt uitgenodigd om tijdens het symposium een korte (luchtige) presentatie te geven, waarna de VRS Scriptieprijs wordt uitgereikt.

- De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 250,.

- Indienen: Scripties kunnen worden ingediend per email bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- De uiterste indieningsdatum is 30 juni 2015.

Esther Krijnen-de Bruin, masterstudent aan de VU in Amsterdam, heeft de VRS Scriptieprijs 2014 gewonnen met haar scriptie over afwachten en zelfherstel bij dreigende depressie. De Engelse titel is Watchful waiting for subthreshold depression and anxiety in visually impaired older adults: predictors of remission and exacerbation rates.

Exclusief voor leden van de VRS is haar masterscriptie in te zien op de website (eerst inloggen), bij downloads -> alleen voor leden.