Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 20 mei 2014 op de Hogeschool Utrecht van 19.00 - 19.30 u.

Agenda:

  • 19.00 uur      opening
  • 19.01 uur      notulen jaarvergadering 2013
  • 19.05 uur      verslag secretaris 2013
  • 19.10 uur      verslag penningmeester 2013
  • 19.15 uur      verslag kascommissie en decharge bestuur
  • 19.20 uur      verkiezing kascommissie
  • 19.23 uur      rondvraag
  • 19.25 uur      sluiting

De ledenvergadering wordt gevolgd door het voorjaarssymposium. Vragen voor de ledenvergadering kunnen vooraf schriftelijk gemeld worden bij het secretariaat van de vereniging.

De stukken worden aan alle leden per email toegestuurd en zijn ook op het interne deel van de download-sectie van de website te downloaden.

Vanaf vandaag is de symposiumbundel van 2012 te downloaden. Een omvangrijke uitgave met meer dan 100 blz boordevol interessante materie over beeldschermen en over autorijden. Ook dit keer kunt u de bundels als pdf, full-text downloaden als u tenminste ingelogd bent.

 


VERENIGING voor

REVALIDATIE bij

SLECHTZIENDHEID.     

 


 

 

VRS Scriptieprijs

De Vereniging voor Revalidatie bij Slechtziendheid (VRS) is een actieve organisatie voor professionals uit verschillende disciplines. Ruim 200 klinisch fysici, ergotherapeuten, oogartsen, optometristen, psychologen en maatschappelijk werkers zijn lid van de VRS. De VRS organiseert halfjaarlijks een goed bezocht symposium waarin de verschillende disciplines hun hoogstaand wetenschappelijk werk en praktijkgericht werk presenteren in de vorm van lezingen. Om jonge professionals te stimuleren om door te gaan in het vakgebied heeft het bestuur van de VRS besloten om een Scriptieprijs in te stellen voor de beste scriptie op het brede terrein van revalidatie bij slechtziendheid. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt. In het najaar van 2014 zal tijdens het symposium voor het eerst de VRS-Scriptieprijs over het academisch jaar 2013-2014 worden uitgereikt. De winnaar zal tijdens het symposium worden gevraagd om zijn/haar werk kort toe te lichten.

Reglement VRS Scriptieprijs

-          De student die de scriptie heeft geschreven zit in het laatste jaar van de studie klinische fysica (visueel systeem), ergotherapie, optometrie, geneeskunde, psychologie of maatschappelijk werk.

-          Naar de VRS Scriptieprijs kan op persoonlijke titel worden meegedongen door indiening van één scriptie inclusief samenvatting en aanbeveling door de scriptiebegeleider.

-          De scriptie is gerelateerd aan het thema revalidatie bij slechtziendheid.

-          De scriptie dient te zijn geschreven in het academisch jaar 2013-2014.

-          De voltallige Raad van Advies (RvA) die is vastgesteld voor het betreffende jaar en die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines rangschikt alle ingediende scripties op basis van originaliteit en maatschappelijke relevantie. Vaak kan dat al met behulp van alleen de samenvatting. Op basis van deze screening gaan de 3 scripties met de hoogste ranking door naar de 2e ronde.

-          De voltallige RvA beoordeelt de 3 scripties op originaliteit en relevantie en op methodologische kwaliteit. Methodologische kwaliteit wordt op 2 punten beoordeeld: kwaliteit van methoden en kwaliteit van resultaten/conclusies. Op basis van deze volledige beoordeling wordt een definitieve rangorde bepaald.

-          Scripties worden vertrouwelijk behandeld; het copyright blijft bij de opleiding dan wel bij de student, afhankelijk van het reglement van de opleiding. De scriptie van de winnaar wordt op de VRS website geplaatst en is slechts toegankelijk voor leden.

-          De winnaar wordt uitgenodigd om tijdens het symposium een korte (luchtige) presentatie te geven, waarna de VRS Scriptieprijs wordt uitgereikt.

-          De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 250,‐.

-          Indienen: Scripties kunnen worden ingediend per e‐mail bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-          De uiterste indieningsdatum is 30 juni 2014.

VISION 2017 komt naar Nederland. Van 25-29 juni 2017 zal hét wereldwijde congres over slechtziendheid, revalidatie en wetenschappelijk onderzoek in Den Haag gehouden worden. Daartoe heeft de Algemene Ledenvergadering van ISLRR officieel besloten. ISLRR is de International Society for Low Vision Research and Rehabilitation. Deze vereniging organiseert elke drie jaar dit enorme congres. In 2017 zal dat dus in Nederland zijn! Noteer de datum dus vast in je agenda en zorg dat je erbij bent! Kijk op www.vision2017.org voor meer details.


VERENIGING voor

REVALIDATIE bij

SLECHTZIENDHEID.                                                  POSTBUS 10417, 6000 GK WEERT


 

Voorjaarssymposium

thema:

De Visueel-Auditieve beperking

op dinsdag 20 mei 2014

tijd: 19:30 tot 22:00 uur

plaats: Hogeschool Utrecht, Bolognalaan 101, 3584 CJ Utrecht.

Programma:

Dr. Ton Roelofs en Dr. Jan Koopman [Klinisch Fysici, Visio]: Een vragenlijst voor auditieve screening binnen de visuele revalidatie

In deze presentatie worden de resultaten getoond van een onderzoek naar de mogelijkheid om een vragenlijst te gebruiken binnen de visuele revalidatie, met als doel om de relevante hoorfuncties in kaart te brengen en te bepalen in hoeverre deze van invloed zijn op het visuele revalidatieprogramma.

Drs. Hilde Vreeken [onderzoeker, VU Medisch Centrum]: Hoorbeperkingen binnen de visuele revalidatie

Hoorbeperkingen binnen de visuele revalidatie. Hoe vaak komt het voor? Wat kun je doen? Prevalentie en praktische adviezen.

Drs. Lieve Roets-Merken [Psycholoog, Kalorama]: Regie op eigen leven voor ouderen met problemen in horen en zien

Lieve Roets is gespecialiseerd in de psychosociale hulpverlening aan mensen met een auditief-visuele beperking. Zij zal spreken over haar promotieonderzoek waarbij verzorgenden gecoacht worden in het ondersteunen van ouderen met auditief-visuele problemen.

Ir. Lau Nijs [Emeritus UD Bouwfysica, TU Delft]: Akoestiek voor blinden en slechtzienden

Blinden en slechtzienden zijn sterk afhankelijk van de akoestiek van de ruimte waarin ze zich bevinden. Het is de taak van de architect om die akoestiek te optimaliseren. Een uitstekende spraakverstaanbaarheid is daarbij nastrevenswaardig. Maar om ook de navigatie van slechtzienden in een ruimte te optimaliseren moet het architectonisch ontwerp net wat anders zijn dan voor normaalzienden.

 

De bijeenkomst is geaccrediteerd door het NOG met 3 punten.

De toegang tot het symposium is gratis voor VRS-leden. Niet-leden betalen €15,= aan de ingang. Voor slechts €15,= per jaar wordt u overigens al lid van de VRS. U hebt dan gratis toegang tot alle symposia en ontvangt jaarlijks het symposiumboek. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u mailen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijk op www.vvrbs.nl.

Kort na de heropening van het Rijksmuseum besluit de directie de witte trappen in het Atrium grondig aan te passen. De aanleiding is de val van een bezoeker die daarbij een hoofdwond opliep. Zo maar een voorbeeld hoe mensen in een onoverzichtelijke situatie struikelen, ergens tegenop botsen of de weg kwijt raken. Zicht op Ruimte is dé handreiking voor Iedereen die zulke incidenten wil voorkomen. De schrijvers, winnaars van internationale prijzen voor veiligheid, ontwerpen en wayfinding, komen van de Vrije Universiteit en van het ontwerpbureau Mijksenaar.

Het boek is belangrijk voor eigenaren en beheerders van gebouwen voor wie de veiligheid en het comfort van hun bezoekers centraal staat. Even interessant is het boek voor gebruikersorganisaties en overheden die betrokken zijn bij de inrichting van de gebouwde omgeving. Maar bovenal is het handzame boek ideaal voor architecten en ontwerpers. Het gaat over wat mensen willen en kunnen zien en hoe daar in het ontwerp rekening mee gehouden kan worden.

Het boek heeft drie peilers. De eerste, het hoofdstuk ‘Zien en niet Zien’, gaat over de grenzen van de visuele waarneming. Waar komt de illusie vandaan dat je alles in één oogopslag scherp ziet? Hoe helpt het zien bij het bewaren van het evenwicht? Hoe zien ouderen en mensen met een visuele beperking? De antwoorden op deze en andere vragen leiden tot universele principes voor het gebruik van licht, kleur, contrast en afmetingen van objecten.

Het tweede hoofdstuk, ‘Kritische situaties’, bespreekt wat internationaal geaccepteerd wordt als de minimum standaard voor de visuele toegankelijkheid en bruikbaarheid van de gebouwde omgeving.

Het derde hoofdstuk, ‘Wayfinding’, is van de ontwerpers van de bewegwijzering op Schiphol en JFK in New York. Het beschrijft in detail het ontwerpproces van wayfinding in samenhang met het werk van architecten en grafisch ontwerpers. De achtergrondgedachte is steeds dat iedereen, ook de gestresste bezoeker en de bezoeker met minder zicht, op basis van visuele informatie zijn bestemming moet kunnen vinden in uitgestrekte gebouwencomplexen.

Met de groeiende participatie van ouderen aan het openbare leven neemt het belang van visueel veilig ontwerpen toe. In het nawoord filosoferen de auteurs over de toekomst van deze veelbelovende ontwerpwijze.

Zicht op Ruimte komt uit in januari 2014. Het boek van Berry den Brinker, Atja Apituley en Jeroen Smeets heeft 168 pagina’s met ruim 100 full color foto’s en figuren. Prijs € 27,50.

Vragen? Neem contact op met dr Berry P.L.M. den Brinker of neem een preview op www.silvur.nl.

M +31(0)653965125
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.