Het voorjaarssymposium 2022 van 19 april 2022 kan niet meer worden herbekeken.