logo                                 

 

Herenstraat 5, 4175 CC Haaften


Najaarssymposium

thema:

Ontwikkelingen in het onderwijs

op dinsdag 11 december 2018

tijd: 

19:30 tot 22:00 uur

plaats:

Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht
NB: andere locatie dan gebruikelijk!

 

Programma:

19.30-20.30 uur

Dr. Paul van Trigt [Onderzoeker, Institute for History, Universiteit Leiden] 

Van burgerplichten tot mensenrechten? Een geschiedenis van het onderwijs aan slechtzienden.

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw werd in het blindenonderwijs aandacht besteed aan slechtzienden, die toen nog ‘halfblinden’ genoemd werden. Na de Tweede Wereldoorlog werd steeds vaker de nadruk gelegd op het verschil tussen slechtzienden en blinden en vond het onderwijs aan beide groepen steeds vaker gescheiden plaats. In deze lezing worden de belangrijkste historische ontwikkelingen in het onderwijs aan slechtzienden in Nederland geschetst in hun bredere maatschappelijke context met aandacht voor internationale uitwisseling en veranderende opvattingen over handicap en revalidatie. Paul van Trigt doet historisch onderzoek naar de in- en uitsluiting van mensen met een beperking.

 

20.30-21.00 uur Pauze

 

21.00-21.30 uur

Annemiek van Leendert [Onderzoeker, Koninklijke Visio Rotterdam]

Hoe kunnen brailleleerlingen wiskundige expressies lezen en begrijpen?

Brailleleerlingen nemen wiskundige expressies waar met behulp van de brailleleesregel of met spraaksynthese. Het promotieonderzoek van Annemiek van Leendert richt zich op het verbeteren van de wiskundeprestaties van brailleleerlingen. Tijdens de presentatie zult u ervaren dat het waarnemen van wiskundige expressie niet zo eenvoudig is. In de lezing komt aan bod welke problemen leerlingen tegenkomen en de mogelijke oplossingen die er zijn. Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Erasmus MC en Universiteit Utrecht.

 

21.30-22.00 uur

Erik van Heuvelen [Adviseur technologie en toegankelijkheid, Bartiméus FabLab]

Lezen ondersteund; effectief PC-gebruik bij CVI

Voor leerlingen met CVI is het mogelijk om effectief van de PC gebruik te maken om het lezen te bevorderen. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij het weergeven van teksten en die van invloed zijn op het lezen ervan. Erik van Heuvelen bespreekt waar men rekening mee kan houden, maar ook welke functies slim gebruikt kunnen worden om het lezen voor CVI leerlingen te vergemakkelijken. Daarnaast zal worden aangegeven hoe toegankelijkheidsoftware en instellingen van applicaties kunnen worden gebruikt om het lezen door CVI leerlingen te ondersteunen.

 

 

Accreditatie wordt aangevraagd voor oogartsen, optometristen, orthoptisten, ergotherapeuten en klinisch fysici.