logo                                 

 

Herenstraat 5, 4175 CC Haaften


De VRS bestaat 20 jaar!                        twintig

 

Uitnodiging Lustrum Symposium “Visuele Plasticiteit”

Datum: vrijdag 18 mei 2018

logo donders instituut

 


 

Het Donders Instituut in Nijmegen stelt haar deuren open om het Lustrum samen met ons te vieren

Tijd:               15:00 tot 22:00 uur

Plaats:           Kapittelweg 29, 6525 EN Nijmegen

 

Programma (NB: het is mogelijk om ook alleen aan het avondprogramma deel te nemen met/zonder buffet):

15.00-15.30 uur:     Inloop

15.30-16.00 uur:     Welkom en introductie

16.00-17.30 uur:     Rondleidingen neuro-imaging faciliteiten en andere interessante labs

17.30-19.00 uur:     Feestelijk buffet

18.30-19.00 uur:     VRS Algemene Leden Vergadering (ALV)

19.00-21.30 uur:     Voorjaarssymposium

21.30-22.00 uur:     Borrel

 

Aanmelden vóór 30 april verplicht!

  • Rondleiding en/of symposium:
    • gratis voor (nieuwe) leden
    • € 15,- voor niet-leden (of wordt lid voor € 17,50 per jaar)
  • Feestelijk buffet: € 15,- pp

 

Klik hier om u in te schrijven.

Accreditatie voor het symposium wordt aangevraagd voor oogartsen, optometristen, orthoptisten, ergotherapeuten en klinisch fysici.  

Na de uiterlijke inschrijfdatum (30 april) krijgt u afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen voor het VRS-lustrum evenement een bevestiging en indien van toepassing een betalingsverzoek/factuur. Wij houden daarbij de volgorde van inschrijving aan; daarnaast hebben huidige VRS-leden voorrang. U kunt uw plek verzekeren door uiterlijk voor 4 mei te betalen. Na die datum stellen we uw plek beschikbaar aan geïnteresseerden op de reservelijst. We kijken uit naar uw komst!

 

Avondprogramma Voorjaarssymposium ‘Visuele plasticiteit’

19.00-19.30 uur:
Restitutietraining na hemianopsie
Prof. Dr. A.V. van den Berg
Cognitive Neuroscience, Donders Instituut
Radboudumc, Nijmegen

Gezichtsveldverlies na een beroerte kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de patiënt: Verlies van werk, mobiliteitsbeperking en het genot van een goed boek lezen. Momenteel wordt alleen compensatietraining als een effectieve therapie erkend. Echter partieel herstel door visuele training treedt op in de meerderheid van zestig door ons getrainde patiënten, is in omvang gerelateerd aan de staat van het visuele netwerk en is voorspellend voor de verbetering in de GAS score na de behandeling. Een heroverweging om restitutie therapie aan hemianopsie patiënten beschikbaar te stellen lijkt gepast.

19.30-20.00 uur:
De tijd die het kost om te zien: het effect van leeftijd bij goedziende kinderen en vertragingen bij slechtziende kinderen.
Mw. Drs. Annemiek Barsingerhorn
Cognitive Neuroscience, Donders Instituut
Radboudumc, Nijmegen

De tijd die het kost om te zien wordt in de kliniek momenteel niet gemeten, terwijl een trage visuele verwerkingssnelheid wel beperkend kan zijn in het dagelijks leven. Met een “speed-acuity” test, die tegelijktijdig de visus en de snelheid van het zien meet, hebben we onderzocht hoe de visuele verwerkingssnelheid zich ontwikkelt bij goedziende kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Daarnaast hebben we gemeten of slechtziende kinderen een tragere verwerkingssnelheid hebben. Oudere kinderen blijken veel sneller te zien dan jongere kinderen en 88% van de slechtziende kinderen zien trager dan hun goedziende leeftijdsgenoten. Zelfs na correctie voor de verminderde gezichtsscherpte hebben 40% van de slechtzienden abnormaal veel tijd nodig voor het onderscheiden van symbolen. Het vergroten van (les)materialen is bij deze kinderen dus onvoldoende om hun visusbeperking te compenseren.

20.00-20.30 uur: pauze

20.30-21.00 uur:
Wearables voor navigatie/gezichtsherkenning en neurale protheses voor blinden en slechtzienden
Prof. Dr. Richard van Wezel 
Biofysica, Donders Instituut
Radboud Universiteit, Nijmegen

Voor blinden en slechtzienden zijn hulpmiddelen voor navigatie in een onbekende omgeving en informatie over niet-verbale communicatie en gezichtsherkenning van belang. Er zijn op dit gebied veel nieuwe ontwikkelingen, met name door de opmars van smartphones en allerlei andere draagbare apparaten ('wearables') in combinatie met artificiële intelligentie. Daarnaast zijn wordt er gewerkt aan nieuwe methodes voor elektrische stimulatie in het netvlies of in de hersenschors om visuele input te geven aan blinden. In deze presentatie zal een overzicht gegeven worden van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

21.00-21.30 uur:
Perceptuele training verbetert visuele prestaties van kinderen met nystagmus
Dr. Jeroen Goossens
Cognitive Neuroscience, Donders Instituut
Radboudumc, Nijmegen

Voor visuele beperking als gevolg van congenitale nystagmus bestaat nog geen goede behandeling. Contactlenzen kunnen de onvrijwillige, oscillerende oogbewegingen iets dempen, maar leveren nauwelijks visusverbetering op. Recent hebben wij hebben een computergestuurde visustraining ontwikkeld voor kinderen met congenitale nystagmus. Tien trainingssessies leiden tot een visusverbetering van 30 tot 40 procent. Ook de leesprestaties en het dieptezien gaan erop vooruit. De oorzaak van deze verbeteringen zit vermoedelijk in het visuele systeem zelf want de oogbewegingen veranderen niet door de training. Het effect is waarschijnlijk blijvend. Misschien is er ook nog meer winst te behalen door langer te trainen. We onderzoeken dit nu met een App-versie van training

21.30-22.00 uur: borrel