logo                                 

 

Herenstraat 5, 4175 CC Haaften


Najaarssymposium

thema:

Vermoeidheid en werk

bij een visuele beperking

op dinsdag 22 november 2016

tijd: 19:30 tot 22:00 uur
plaats: Hogeschool Utrecht, Bolognalaan 101, 3584 CJ , Utrecht

 

Programma:

19.30-20.00 uur
Prof.dr. Carel Hulshof, hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde [Academisch Medisch Centrum, Coronel instituut voor Arbeid en Gezondheid] 
Impact van vermoeidheid op arbeid bij mensen met een chronische aandoening
In deze lezing wordt ingegaan op demografische en sociaal-economische ontwikkelingen waardoor de leeftijd van de werkende bevolking toeneemt. Hiermee neemt ook de proportie werkenden met chronische aandoeningen toe.  Twee derde van hen heeft  geen relevante beperking en beoordeelt de eigen gezondheid als goed. Toch komen klachten over vermoeidheid veel voor. De meeste mensen met een chronische aandoening houden het liefst zelf de regie over hun ziekte en zorg. Een goede ondersteuning kan hierbij helpen om op een verantwoorde manier in het arbeidsproces te blijven functioneren.
 
20.00-20.30 uur
Wouter Schakel, MSc, onderzoeker i.o. [VU medisch centrum, afd. oogheelkunde – low vision research en EMGO+ Institute for Health and Care Research] 
Maatschappelijke impact van vermoeidheid bij mensen met een visuele beperking
De wereldwijde maatschappelijke kosten van slechtziendheid zijn in 2015 geschat op 2.5 biljoen dollar door het AMD Alliance institiuut. Deze kosten worden o.a. veroorzaakt door verhoogd zorggebruik, arbeidsongeschiktheid en productieverliezen op werk. Mogelijk speelt vermoeidheid ook een rol. In deze lezing worden resultaten over onderzoek gebracht waarin wordt aangetoond dat meer dan de helft van visueel beperkte volwassenen kampt met ernstige vermoeidheidsklachten. De presentatie gaat in op de maatschappelijke kosten van slechtziendheid en vermoeidheid in termen van directe medische kosten en indirecte productieverliezen.

Pauze

21.00-21.30 uur
Erna Luttik, MSc, arbeids- en organisatiepsycholoog [Bartiméus LoopbaanAdviescentrum]
Energie managen in het werk bij een visuele beperking
Veel werkende mensen met een visuele beperking ervaren vermoeidheidsklachten. Maar is dit ook meer dan andere Nederlanders ervaren? En welke factoren dragen daar aan bij? En valt er iets aan te doen? Bartiméus heeft een 3-daagse training ontwikkeld om zo goed mogelijk met vermoeidheid in het werk om te gaan, maar heeft ook verder onderzoek gedaan naar het effect van die training en de aard van die vermoeidheid in samenwerking met de VU. Erna Luttik vertelt vanuit dit onderzoek én praktische ervaring de stand van zaken.
 
21.30-22.00 uur
Heidie Zomer, maatschappelijk werker [Koninklijke Visio]
Willemien van de Werken, arbeidsdeskundige [Koninklijke Visio]
Moe en succesvol in werk, de praktijk
Veel mensen die slecht zien hebben vermoeidheidsklachten. Visio begeleidt mensen bij het vinden van de juiste balans zodat ze optimaal kunnen functioneren in werk. Bij werkende slechtzienden treden vermoeidheidsklachten extra op de voorgrond. Doordat bij betaalde arbeid min of meer vaste criteria gelden over hoe lang, hoe snel en hoe hard er gewerkt moet worden. Heidie en Willemien hebben dit dagelijks aan de hand en vertellen over deze praktijk. Wat maakt dat iemand succesvol is, wat zijn aandachtspunten in hoeverre blijft het altijd hard werken om in balans te blijven?
 
 

Accreditatie wordt aangevraagd voor oogartsen, optometristen, orthoptisten, ergotherapeuten en klinisch fysici.