Esther Krijnen-de Bruin, masterstudent aan de VU in Amsterdam, heeft de VRS Scriptieprijs 2014 gewonnen met haar scriptie over afwachten en zelfherstel bij dreigende depressie. De Engelse titel is Watchful waiting for subthreshold depression and anxiety in visually impaired older adults: predictors of remission and exacerbation rates.

Exclusief voor leden van de VRS is haar masterscriptie in te zien op de website (eerst inloggen), bij downloads -> alleen voor leden.