Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 20 mei 2014 op de Hogeschool Utrecht van 19.00 - 19.30 u.

Agenda:

  • 19.00 uur      opening
  • 19.01 uur      notulen jaarvergadering 2013
  • 19.05 uur      verslag secretaris 2013
  • 19.10 uur      verslag penningmeester 2013
  • 19.15 uur      verslag kascommissie en decharge bestuur
  • 19.20 uur      verkiezing kascommissie
  • 19.23 uur      rondvraag
  • 19.25 uur      sluiting

De ledenvergadering wordt gevolgd door het voorjaarssymposium. Vragen voor de ledenvergadering kunnen vooraf schriftelijk gemeld worden bij het secretariaat van de vereniging.

De stukken worden aan alle leden per email toegestuurd en zijn ook op het interne deel van de download-sectie van de website te downloaden.