Op 19 april van 19:00-19:30 vindt weer de Algemene Leden Vergadering plaats.

Alle benodigde stukken kunt u downloaden vanaf onze "Downloads"-pagina, en wel in de map "intern", submap "ALV2013" (helemaal bovenaan). U kunt ook, na inloggen, op deze link klikken.

De stukken die u daar kunt vinden zijn:

o de agenda van de ledenvergadering van 19 april 2013 a.s.
o de notulen van de jaarvergadering 2012
o het jaarverslag over 2012
o het verslag van de penningmeester over 2012
o de balans en resultatenrekening over 2012
o de begroting voor 2014
o de uitnodiging voor de lustrumbijeenkomst

Tevens kunt u hier een routebeschrijving vinden naar de Hogeschool Utrecht.